Pielgrzymka do Chorwacji

Osoby zapisane na pielgrzymkę do Chorwacji (organizowaną przez parafię pw. Podwyższenia Krzyża św. w Poznaniu) zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 1 kwietnia na godz. 17.00 do salki parafialnej przy ul. Szamarzewskiego 3.
Na ten wyjazd są jeszcze wolne miejsca. Zainteresowanych również zapraszamy!