Wiadomości duszpasterskie, I Niedziela Wielkiego Postu

Wiadomości duszpasterskie, I Niedziela Wielkiego Postu:

  1. Wkroczyliśmy w święty czas Wielkiego Postu. Chcemy ten czas przeżywać po chrześcijańsku, po katolicku na modlitwie i pokucie.
  2. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. Gorzkie Żale z kazaniami ks. Szymona Bajona dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.17.15. Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz.16.30, dla dorosłych i młodzieży o godz.17.15.
  3. W przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła zbierać będziemy ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny.
  4. Na stoliku przy wyjściu z kościoła są wyłożone koperty na daninę diecezjalną, która w tym roku, obliczana od wszystkich mieszkańców parafii, wynosi 1,70 zł. od osoby. Liczymy na to, że rodziny lepiej sytuowane złożą nawet większą ofiarę która wyrówna ewentualny niedobór spowodowany trudnościami finansowymi innych.
  5. Zebranie Akcji Katolickiej w czwartek po wieczornej Mszy św. w salce A.
  6. W piątek po wieczornej Mszy św. zapraszamy do sprzątania kościoła.
  7. Przy wyjściu z kościoła są do nabycia: „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik Katolicki”,” Gość Niedzielny”, „Miłujcie się” i „CHIT”.