Wiadomości duszpasterskie, XV Niedziela Zwykła

Wiadomości duszpasterskie, XV Niedziela Zwykła:

  1. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. będziemy błogosławić kierowców i pojazdy mechaniczne.
  2. Przy wyjściu z kościoła są do nabycia: „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik Katolicki”, „ Gość Niedzielny” i „Misyjne Drogi”.