Akcja Katolicka

25 lat Akcji Katolickiej
w Polsce i w naszej parafii

Dzisiaj naszej Ojczyźnie potrzebny jest katolicki laikat, Apostolstwo świeckich, ów Boży Lud, na który czeka Chrystus i Kościół.  Potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi Akcja Katolicka.

Jan Paweł II, Krosno 10 czerwca 1997 r.

Czym jest Akcja Katolicka?

Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy pod wpływem pogłębionego życia wiarą i modlitwą, w sposób zorganizowany i w ścisłej współpracy z biskupami i kapłanami, z całą odpowiedzialnością angażują się w działania apostolskie Kościoła.

Z historii Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka w Polsce powstała w 1930 r. i działała do końca II wojny światowej. Po wojnie jej działalność nie została wznowiona. Impulsem do odrodzenia stowarzyszenia stało się wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do biskupów polskich podczas wizyty ad limina w 1993 r.

Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.

Życzenie Ojca Świętego zostało spełnione 2 maja 1996 r., kiedy Konferencja Episkopatu Polski swoim dekretem powołała do istnienia Akcję Katolicką w naszej ojczyźnie. W Archidiecezji Poznańskiej stowarzyszenie rozpoczęło działalność 24 czerwca 1996 r. Wtedy też powstał oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii.

Akcja Katolicka na co dzień

 • Formacja osobista i wspólnotowa:
  • modlitwa, rozważanie Pisma św.,
  • katechezy i wykłady tematyczne,
  • omawianie dokumentów Kościoła,
  • udział w rekolekcjach, konferencjach itp.
 • Rozpoznawanie i realizowanie zadań zgodnie z bieżącym rokiem liturgicznym i programem duszpasterskim Kościoła.
 • Uzgadnianie i podejmowanie, wspólnie z księdzem proboszczem podczas comiesięcznych zebrań i dyskusji, działań uwzględniających potrzeby wspólnoty parafialnej i środowiska.
 • Działania charytatywne, organizacja spotkań, współpraca z innymi grupami parafialnymi.

Zapraszamy do Akcji Katolickiej!