Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się dla młodzieży z klas III Gimnazjum oraz 7 i 8 Szkoły Podstawowej.

 

Zgłoszenie

  • W październiku, po uprzedniej informacji w kościele.

 

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu

  1. Akt chrztu, jeśli ten sakrament był udzielony poza tutejszą parafią.

 

Spotkania dla młodzieży gimnazjalnej

  • Odbywają się w grupach.
  • Terminy spotkań podawane są na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do kościoła.