Pogrzeb

Pogrzeb zgłaszamy w Parafii zamieszkania Zmarłego.

 

W Biurze Parafialnym należy okazać:

  1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Kartę zgonu.
  3. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala.
  4. Pozwolenie na odprawienie pogrzebu z Parafii, gdzie zmarły mieszkał, jeśli nie jest z terenu naszej Parafii.

 

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.), dlatego należy wcześniej zadbać o przystąpienie do spowiedzi św.