Posługa chorym

Sakramentu chorych udziela się:

  • osobom poważnie chorym lub w podeszłym wieku,
  • osobom przed trudną operacją,
  • chorym, którzy stracili przytomność, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni.

Sakrament chorych można przyjąć nawet kilka razy w ciągu roku, zwłaszcza przy każdym pogorszeniu stanu zdrowia.

Chorych z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszą i drugą sobotę miesiąca, a w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • krzyż,
  • świece.

Wszyscy obecni w domu powinni uczestniczyć we wspólnej modlitwie.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego.