Małżeństwo

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się w biurze parafialnym najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

 

Wymagane dokumenty

Uwaga

Do spisania protokołu nie są wymagane wszystkie wymienione poniżej dokumenty. Niezbędne to poz. nr 1, 2, 3 oraz 4. Pozostałe narzeczeni donoszą sukcesywnie.

 1. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż trzy miesiące).
  Nie jest on wymagany, jeżeli narzeczony(a) został(a) ochrzczony(a) w parafii, gdzie zostanie zawarty związek małżeński.
 2. W przypadku gdy narzeczeni nie mieszkają w tutejszej parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii, należy dostarczyć:
  • zgodę na sakrament od Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (wystarczy od jednej ze stron),
  • lub licencję (wówczas dokumenty kompletuje się w parafii zamieszkania, a na tej podstawie wystawia się wspomnianą licencję).
 3. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej.
 4. Dowody osobiste narzeczonych.
 5. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
 6. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych.
 7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (należy to uczynić nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu ze względu na urzędową ważność dokumentu).
 8. Dane personalne świadków.
 9. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny, przedstawiają stosowny dokument. W przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka.

Informacje na temat katechezy przedmałżeńskiej znajdą Państwo na stronie Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej: www.dr.archpoznan.pl