Ogłoszenia

ORĘDZIE JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA FRANCISZKA NA TRZECI ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50)

 

ORĘDZIE JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA FRANCISZKA

NA TRZECI ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

23 lipca 2023 r.

 

Drodzy bracia i siostry!

„Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1, 50). Ten temat trzeciego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych przenosi nas do błogosławionego spotkania młodej Maryi i jej starszej krewnej Elżbiety (zob. Łk 1, 39-56). Napełniona Duchem Świętym, Elżbieta wita Matkę Bożą słowami, które tysiąclecia później nadają rytm naszej codziennej modlitwie: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (w. 42). Duch Święty, który wcześniej spoczął na Maryi, natchnął Ją do odpowiedzi słowami Magnificat, w którym głosi miłosierdzie Pana z pokolenia na pokolenie. Duch Święty błogosławi i towarzyszy każdemu owocnemu spotkaniu pomiędzy pokoleniami: dziadkami i wnukami, młodymi i starszymi. Bóg pragnie, by młodzi przynosili radość sercom ludzi starszych, podobnie jak Maryja Elżbiecie, i aby czerpali mądrość z ich doświadczeń. Przede wszystkim jednak Pan chce, abyśmy nie pozostawiali osób starszych samych i nie spychali ich na margines życia, co niestety jakże często ma miejsce w naszych czasach.

Piękna jest w tym roku bliskość Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych oraz Światowych Dni Młodzieży. Oba wydarzenia przypominają nam o „pośpiechu” (zob. w. 39) z którym Maryja wyruszyła nawiedzić Elżbietę. W ten sposób zapraszają nas do refleksji nad więzią, która łączy młodych i starszych. Pan ufa, że dzięki relacjom z osobami starszymi młodzi ludzie zrozumieją, że są powołani do pielęgnowania pamięci i dostrzegania piękna bycia częścią szerszej historii. Przyjaźń ze starszą osobą może pomóc młodym spojrzeć na życie nie tylko w kategoriach teraźniejszości i uświadomić sobie, że nie wszystko zależy od nich samych i ich własnych możliwości. Obecność młodej osoby w życiu osób starszych może dać im nadzieję, że ich doświadczenie nie zostanie zapomniane, a ich marzenia będą zrealizowane. Wizyta Maryi u Elżbiety i świadomość, że miłosierdzie Pana przechodzi z pokolenia na pokolenie, przypominają nam, że nie możemy iść naprzód sami – a tym bardziej siebie zbawić – oraz że obecność i działanie Boga są zawsze częścią większej całości – historii narodu. Sama Maryja wyraziła to w Magnificat, radując się w Bogu, który wierny obietnicy złożonej Abrahamowi, zdziałał nowe i nieoczekiwane cuda (zob. w. 51-55).

Aby lepiej przyjąć Boży sposób działania, pamiętajmy, że nasze życie ma być przeżywane w pełni, i że nasze największe sprawy i marzenia nie realizują się od razu, lecz w procesie wzrostu i dojrzewania, w dialogu i w relacjach z innymi. Osoby koncentrujące się wyłącznie na tym, co natychmiastowe, na własnych korzyściach zdobywanych szybko i łapczywie, na „tu i teraz”, tracą z oczu działanie Boże. Tymczasem Boży plan miłości obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ogarniając i łącząc pokolenia. Plan ten jest czymś większym od nas, lecz w którym każdy z nas jest ważny i przede wszystkim wezwany do pójścia dalej. Dla ludzi młodych oznacza to gotowość do uwolnienia się od ulotnej teraźniejszości, w której może nas uwięzić wirtualna rzeczywistość, odciągająca często od konkretnych działań. Dla osób starszych oznacza to unikanie rozpamiętywania utraty sił fizycznych i myślenia z żalem o utraconych szansach. Spoglądajmy w przyszłość! Pozwólmy kształtować się Bożej łasce, która z pokolenia na pokolenie uwalnia nas od bierności i żalu za przeszłością!

W spotkaniu Maryi i Elżbiety, osoby młodej i starszej, Bóg otwiera przed nami przyszłość. Istotnie, podróż Maryi i pozdrowienie Elżbiety otwierają drzwi na świt zbawienia: w ich uścisku Boże miłosierdzie wkracza w ludzką historię z radosną łagodnością. Zachęcam wszystkich do refleksji nad tym spotkaniem, do zamknięcia oczu i wyobrażenia sobie, jak na zdjęciu, tego uścisku między młodą Matką Bożą i starszą matką św. Jana Chrzciciela, i do przedstawienia go sobie w umyśle i zobrazowania w sercu, utrwalając w duszy jako wewnętrzną jaśniejącą ikonę.

Zachęcam ponadto do przejścia od wyobraźni do konkretów: wykonania gestu, który obejmie dziadków i osoby starsze. Nie zostawiajmy ich samych. Ich obecność w rodzinach i wspólnotach jest cenna, gdyż uświadamia nam, że łączy nas to samo dziedzictwo oraz że jesteśmy częścią ludu zachowującego swoje korzenie. Od osób starszych otrzymaliśmy dar przynależności do świętego ludu Bożego. Kościół, a także społeczeństwo, potrzebuje ich. Przekazują oni teraźniejszości przeszłość, niezbędną do budowania przyszłości. Szanujmy starszych, nie pozbawiajmy się ich towarzystwa ani nie odbierajmy im swego towarzystwa. Nie pozwólmy, by zostali odtrąceni!

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych pomyślany jest jako mały, delikatny znak nadziei dla nich i całego Kościoła. Ponawiam moje zaproszenie do wszystkich – diecezji, parafii, stowarzyszeń i wspólnot – do świętowania tego Dnia, stawiając na pierwszym miejscu radość płynącą z odnowionego spotkania pomiędzy młodymi i starszymi. Was, młodych, którzy przygotowujecie się do spotkania w Lizbonie lub do obchodów Światowych Dni Młodzieży w waszych krajach, chciałbym prosić: zanim wyruszycie w podróż, odwiedźcie waszych dziadków lub starszą osobę, która mieszka samotnie! Ich modlitwy będą was chronić, a wy będziecie nosić w sercu błogosławieństwo tego spotkania. Proszę was, osoby starsze, abyście towarzyszyli swoimi modlitwami młodym przeżywającym Światowe Dni Młodzieży. Ci młodzi są Bożą odpowiedzią na wasze modlitwy, owocami tego wszystkiego, co zasialiście, znakiem, że Bóg nie opuszcza swojego ludu, lecz nieustannie go ożywia wyobraźnią Ducha Świętego.

Drodzy dziadkowie, drodzy starsi bracia i siostry, niech błogosławieństwo uścisku Maryi i Elżbiety spocznie na was i napełni wasze serca pokojem. Z miłością udzielam wam mojego błogosławieństwa. Proszę o modlitwę za mnie.

 

Rzym, Bazylika św. Jana na Lateranie, 31 maja 2023 r., święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

FRANCISZEK

Ogłoszenia duszpasterskie – XVI Niedziela zwykła

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

23.07.2023

XVI Niedziela Zwykła

 

 1. Dziś szesnasta niedziela zwykła. W liturgii mszalnej modlimy się, abyśmy pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Boże przykazania. Niech spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania będzie umocnieniem na tej drodze. Modlimy się dzisiaj za wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i odpowiedzialność na drodze. Po każdej Mszy św. błogosławieństwo pojazdów i kierowców.
 2. W czasie wakacji biuro parafialne czynne we wtorek i czwartek od 9.00 do 10.00 i 19.00 do 20.00.
 3. We wtorek, 25 lipca, będziemy obchodzili święto Świętego Jakuba Apostoła. Należał do grona najbliższych uczniów, obok Piotra i Jana był świadkiem wielu cudów dokonywanych przez Jezusa. Pierwszy męczennik za wiarę z grona Dwunastu. W tym dniu imieniny obchodzi o. Krzysztof Wąsiewicz. W jego intencji będziemy modlić się na Mszy św. o godz. 18.00. Solenizanta polecamy waszej pamięci modlitewnej.
 4. środę, 26 lipca, w liturgii będziemy wspominali Świętych Rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Będziemy modlić się za naszych dziadków i babcie, aby doświadczali bliskości Boga oraz szacunku i miłości ze strony najbliższych.
 5. Bóg zapłać za złożone ofiary na utrzymanie kościoła i parafii.
 6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia: Gość Niedzielny i Przewodnik Katolicki.
 7. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz doświadczenia bliskości Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki.
 8. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: Łucja Nochowicz,l.97. Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Najświętszego Odkupiciela

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

16.07.2023

Uroczystość Najświętszego Odkupiciela

 

 1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Najświętszego Odkupiciela, święto patronalne Zgromadzenia Redemptorystów.
 2. W czasie wakacji biuro parafialne czynne we wtorek i czwartek od 9.00 do 10.00 i 19.00 do 20.00.
 3. W sobotę, 22 lipca, święto świętej Marii Magdaleny.
 4. W przyszłą niedzielę, 23 lipca, po każdej Mszy świętej będziemy błogosławić kierowców i pojazdy.
 5. Bóg zapłać za złożone ofiary na utrzymanie kościoła i parafii.
 6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia: Gość Niedzielny i Przewodnik Katolicki.
 7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów i opieki Matki Najświętszej, a wyjeżdżającym na urlopy i wakacje – dobrego odpoczynku i szczęśliwych powrotów do domu.
 8. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: Anna Sowińska, lat 97; Elżbieta Pszczółkowska-Chełchowska, lat 88. Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia duszpasterskie – XIV Niedziela zwykła

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

09.07.2023

XIV Niedziela zwykła

 

 1. Przeżywamy dzisiaj 14 niedzielę zwykłą.
 2. W czasie wakacji biuro parafialne czynne we wtorek i czwartek od 9.00 do 10.00 i 19.00 do 20.00.
 3. We wtorek, 11 lipca, święto świętego Benedykta opata i patrona Europy.
 4. W czwartek, 13 lipca, po Mszy o godz. 08.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie w zmienionej formie. Po modlitwie wstępnej odbędzie się procesja różańcowa z figurą Matki Bożej. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
 5. przyszłą niedzielę, 16 lipca, będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Odkupiciela, święto patronalne Zgromadzenia Redemptorystów.
 6. Bóg zapłać za złożone ofiary na utrzymanie kościoła i parafii.
 7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia: Gość Niedzielny i Przewodnik Katolicki.
 8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów i opieki Matki Najświętszej, a wyjeżdżającym na urlopy i wakacje – dobrego odpoczynku i szczęśliwych powrotów do domu.

 

Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Odpustowa ku czci Opatrzności Bożej

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

02.07.2023

Uroczystość Odpustowa ku czci Opatrzności Bożej

 

 1. Przeżywamy naszą uroczystość odpustową. Dziękujemy Opatrzności Bożej za naszą parafię, budowniczych i ofiarodawców kościoła, za kapłanów, którzy posługiwali o posługują w naszej wspólnocie. Suma odpustowa o godz. 12.15. Dziękujemy o. Stanisławowi Madejczykowi redemptoryście, proboszczowi parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, za dzisiejszą posługę słowa. O godz. 17.30 zapraszamy na odpustowe Nieszpory. W naszym kościele możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego)
 2. W czasie wakacji biuro parafialne czynne we wtorek i czwartek od 9.00 do 10.00 i 19.00 do 20.00
 3. pierwszy czwartek miesiąca nowenna do Opatrzności Bożej oraz modlitwa w intencji powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego
 4. pierwszy piątek miesiąca od 16.00 do 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym czasie okazja do spowiedzi
 5. Bóg zapłać za złożone ofiary na utrzymanie kościoła i parafii
 6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia: Gość Niedzielny i Przewodnik Katolicki
 7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów i opieki Matki Najświętszej, a wyjeżdżającym na urlopy i wakacje – dobrego odpoczynku i szczęśliwych powrotów do domu

Ogłoszenia duszpasterskie – XII Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

25.06.2023

XII Niedziela Zwykła

 

 1. Dziś 12 niedziela zwykła. O godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe.
 2. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe ze śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa o godz. 17.30.
 3. W czasie wakacji biuro parafialne czynne we wtorek i czwartek od 9.00 do 10.00 i 19.00 do 20.00.
 4. We wtorek, 27 czerwca, przypada uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00. W tym dniu (lub w jednym z siedmiu następnych dni) za pobożne nawiedzenie umieszczonej w kościele ikony MBNP i odmówienie dowolnej modlitwy można dostąpić odpustu zupełnego. Przypominam, że nabożeństwo Nieustannej Nowenny rozpoczniemy 12 września br.
 5. czwartek, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Świętowanie rozpoczniemy już Mszą wigilijną w środę wieczór. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej. W tym dniu nowenna do Opatrzności Bożej. O godz. 18.00 będziemy modlić się w intencji o. Pawła i o. Piotra z okazji imienin. Po Mszy św. zapraszamy członków grup parafialnych na spotkanie w Oratorium. Solenizantów polecamy waszej modlitwie. Biuro parafialne będzie nieczynne.
 6. W pierwszą sobotę miesiąca, 1 lipca, o godz. 17.00 Adoracja Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. W tym czasie okazja do spowiedzi.
 7. przyszłą niedzielę, 2 lipca, będziemy świętować uroczystość odpustową ku czci Opatrzności Bożej. Suma odpustowa o godz. 12.15. Kazanie odpustowe wygłosi o. Stanisław Madejczyk redemptorysta, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Od przyszłego roku odpust parafialny będziemy obchodzić w pierwszą niedzielę czerwca, w Święto Dziękczynienia Opatrzności Bożej.
 8. Bóg zapłać za złożone ofiary na utrzymanie kościoła i parafii.
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia: Gość Niedzielny i Przewodnik Katolicki.
 10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Tym, którzy rozpoczynają letni wypoczynek, zwłaszcza dzieciom                    i młodzieży, udanych wyjazdów, życzymy umocnienia sił fizycznych i duchowych, a także szczególnego doświadczenia obecności Boga w pięknie stworzonego świata.
 11. W ostatnim tygodniu odeszła do wieczności: Klementyna Łukowiak,l.79. Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia duszpasterskie – XI Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

18.06.2023

XI Niedziela Zwykła

 

 1. Dziś obchodzimy 11 niedzielę w ciągu roku. O godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe. Dzisiaj w Poznaniu odbędzie się Marsz dla Życia. Rozpoczęcie o godz. 15.00 przy kościele Ojców Dominikanów. Zachęcamy do uczestnictwa.
 2. W ubiegłą niedzielę na KUL, Wydział Teologiczny i szkoły katolickie zebraliśmy 1540 zł. Bóg zapłać.
 3. W dni powszednie zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe ze śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa o godz. 17.30.
 4. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na otwarte spotkanie, które odbędzie się w środę, 21 czerwca po wieczornej Mszy św. w Oratorium. W programie spotkania film o Słudze Bożym Aleksandrze Woźnym, wieloletnim proboszczu parafii pw. św. Jana Kantego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych parafian.
 5. czwartek nowenna do Opatrzności Bożej.
 6. W piątek zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy dzieci i młodzież na Mszą Świętą o godz. 18.00, w czasie której będziemy w sposób szczególny dziękować za trud całorocznej pracy i prosić o Bożą opiekę na czas wakacji. Po Mszy św. zapraszamy scholę, ministrantów, dzieci, członków KSM i młodzież na spotkanie w Oratorium.
 7. Na Krąg Biblijny zapraszamy w piątek, 23 czerwca, po Mszy św. o godz. 18.00
 8. sobotę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.
 9. Bóg zapłać za złożone w kościele i na koncie bankowym parafii, ofiary na utrzymanie kościoła i parafii.
 10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki oraz Mały Przewodnik Katolicki.
 11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów oraz kształtowania własnego serca na wzór Serca Jezusowego.
 12. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: Franciszka(K) Marzantowicz,l.98, Karolina Przybylak,l.32, Tadeusz Świątkowski,l.68. Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia duszpasterskie – X Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

11.06.2023

X Niedziela Zwykła

 

 1. Dziś obchodzimy 10 niedzielę w ciągu roku. Przed kościołem zbiórka do puszek na KUL, Wydział Teologiczny i szkoły katolickie. O godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe
 2. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowywali dekoracje poszczególnych ołtarzy, wystrój kościoła,  a także pomogli w zorganizowaniu procesji Bożego Ciała. Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich ministrantów, lektorów, całej służby liturgicznej, osób niosących chorągwie, feretron oraz dziewczynek sypiących kwiatki. Dziękujemy policji za zabezpieczenie trasy naszej procesji. Za wszelkie dobro i pomoc wszystkim niech Bóg hojnie wynagradza swoją łaską
 3. W tym tygodniu nabożeństwo czerwcowe ze śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa od poniedziałku do czwartku, w czasie „oktawy Bożego Ciała”, po Mszy wieczornej połączone z procesją eucharystyczną. Od piątku o godz. 17.30. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne, dziewczynki do sypania kwiatów, osoby do niesienia feretronu i wszystkich parafian do udziału w procesji eucharystycznej
 4. We wtorek, 13 czerwca, o godz. 17.30 zapraszamy na Apel Fatimski
 5. czwartek nowenna do Opatrzności Bożej. Na zakończenie „oktawy” Bożego Ciała błogosławieństwo wianków
 6. piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To także z inicjatywy Świętego Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
 7. sobotę obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
 8. przyszłą niedzielę odbędzie się w Poznaniu Marsz dla Życia. Rozpoczęcie o godz. 00 przy kościele Ojców Dominikanów
 9. Bóg zapłać za złożone w kościele i na koncie bankowym parafii, ofiary na utrzymanie kościoła i parafii
 10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia: Gość Niedzielny i Przewodnik Katolicki
 11. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, mądrości i gorliwości w podejmowaniu codziennych obowiązków oraz doświadczenia bliskości Boga w drugim człowieku
 12. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: Jadwiga Sobiesiak,l.91, Stanisław Michniewicz,l.92, Marek Dehmel,l.67. Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Najświętszej Trójcy

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

04.06.2023

Uroczystość Najświętszej Trójcy

 

 1. Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której Kościół wyznaje wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach. Dziś kończy się okres wielkanocnej Komunii Świętej. O godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe
 2. Pierwsza niedziela czerwca corocznie obchodzona jest także jako Dzień Dziękczynienia. To szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność za wszelkie dary Bożej dobroci. Przed kościołem zbiórka do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
 3. czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało. Już w środę po wieczornej Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem przy kościele. Uczyńmy Boże Ciało publicznym wyznaniem naszej wiary w Boga obecnego z nami w Eucharystii i dajmy temu wyraz uczestnicząc w procesji eucharystycznej. Zewnętrznym świadectwem naszej wiary i świętowania niech stanie się udekorowanie domów i mieszkań

– W Boże Ciało Msze św. o godz.8.00, 9.30, 11.00, 12.15 i 16.00 z procesją do czterech ołtarzy. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00, a intencja tej Mszy św. zostanie odprawiona o godz.16.00.

– O przygotowanie ołtarzy serdecznie prosimy : 1 – Młodzież /bierzmowanych/, 2 – Żywy Różaniec. 3 – Akcję Katolicką, 4 – Rodzice dzieci komunijnych. Na procesję zapraszamy wszystkie dzieci pierwszokomunijne w białych albach.

– W oktawie Bożego Ciała, od piątku do czwartku, procesja przy kościele po wieczornej Mszy św. W niedzielę po Mszy św. o godz.12.15.

– Serdecznie prosimy panów do baldachimu, dziewczynki do sypania kwiatów. Próba sypania kwiatów będzie w poniedziałek o godz.17.00. Przy wejściu do kościoła będzie wystawiony karton do którego prosimy składać kwiaty dla dziewczynek sypiących kwiaty na procesji. Wszystkich chcących zaangażować się w przygotowanie i przebieg procesji Bożego Ciała zapraszamy na spotkanie we wtorek po wieczornej Mszy św.

 1. Centralna procesja eucharystyczna miasta Poznania wyruszy z kościoła Bożego Ciała, w czwartek 8 czerwca br. po Mszy św. o godz. 10.00. Szczegóły na tablicy ogłoszeń
 2. czwartek i piątek biuro parafialne będzie nieczynne
 3. W tym tygodniu nabożeństwo czerwcowe ze śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa w poniedziałek i we wtorek o godz. 17.30. W środę i w czasie tradycyjnej oktawy, od piątku do czwartku (z wyjątkiem niedzieli) po Mszy wieczornej połączone z procesją eucharystyczną
 4. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na dzień 9 czerwca 2023 (piątek)
 5. sobotę, 10 czerwca o godz. 11.00 w Katedrze Poznańskiej Msza św. w intencji ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego z okazji 50lecia kapłaństwa. Zachęcamy do uczestnictwa
 6. najbliższą niedzielę, 11 czerwca, o godz. 12.15 Msza św. w intencji ks. prob. Wojciecha Wolniewicza z okazji 50lecia kapłaństwa. Serdecznie zapraszamy do wspólnego dziękczynienia, a po Mszy św. na spotkanie z Jubilatem, które odbędzie się w Oratorium. W tym dniu zbiórka do puszek na KUL, Wydział Teologiczny i szkoły katolickie
 7. Trwa naszej parafii akcja “Pieluszka dla Maluszka”. Do 10 czerwca zbieramy pieluchy oraz pieluchomajtki. Zostawiać je można w biurze parafialnym(w godzinach urzędowania) oraz w zakrystii po każdej Mszy świętej. Zachęcamy do włączenia się w akcję!
 8. Bóg zapłać za złożone w kościele i na koncie bankowym parafii, ofiary na utrzymanie kościoła i parafii
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia: Gość Niedzielny i Przewodnik Katolicki
 10. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia: otwartości na działanie Bożej łaski oraz nieustannego czerpania mocy od Pana Jezusa, który jest cichy i pokornego Serca
 11. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: Elżbieta Błoch,l.85, Hanna Jarmusz-Jankowiak,l.72, Bolesław Sobań,l.57. Wieczny odpoczynek…

Pieluszka dla maluszka

Trwa naszej parafii akcja “Pieluszka dla Maluszka”.

Do 10 czerwca zbieramy pieluchy oraz pieluchomajtki.

Zostawiać je można w biurze parafialnym(w godzinach urzędowania) oraz w zakrystii po każdej Mszy świętej.

Zachęcamy do włączenia się w akcję!