Komunikat Kurii

Komunikat

Obowiązywanie dyspensy od obowiązku niedzielnego oraz zarządzeń zawartych w Dekretach Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dn. 12 i 13 marca zostaje przedłużone do Wielkiej Środy. Uwagi na temat świętowania Triduum Paschalnego zostaną nadesłane w terminie późniejszym.

Ponadto przekazujemy następujące przypomnienia oraz wskazania:

  1. Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Na drzwiach wejściowych winna znajdować się wyraźna informacja na ten temat.
  2. Poza Mszą św. nie organizujemy innych wspólnotowych celebracji w świątyni i poza nią.
  3. Rekomendujemy przyjmowanie Komunii św. na rękę w sposób opisany we wcześniejszych zarządzeniach Księdza Arcybiskupa. Można udostępnić parafianom film instruktażowy na temat przyjmowania Komunii św. na rękę: http://rybacy.tv/z-zycia-kosicola/jak-przyjmowac-komunie-swieta-na-reke-738-min/ oraz film na temat komunii duchowej: http://rybacy.tv/z-zycia-kosicola/czym-jest-komunia-swieta-duchowa-o-janusz-pyda-op-956-min/ .
  4. Zachęcamy parafie, które jeszcze nie przeprowadzają transmisji ze swoich świątyń, do umożliwienia wiernym tej formy przeżywania liturgii i modlitwy. Można poprosić o pomoc kompetentnych parafian lub skorzystać z poradnika: http://rybacy.tv/dla-kaplanow/jak-zrobic-transmisje-live-w-parafii-instrukcja-ks-michal-tomiak-946-min/ .
  5. Do chorych z posługą duszpasterską należy udawać się tylko na ich wyraźną prośbę.
  6. Nadal pozostaje zawieszona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
  7. Zawieszamy organizowanie w obecnym czasie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
  8. Polecamy uwadze księży proboszczów Miasta Poznania wysłaną przez Kurię dnia 18 bm. prośbę Dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej dotyczącą pilnej zbiórki trwałej żywności i środków higienicznych.
  9. Caritas Archidiecezji Poznańskiej uruchamia zbiórkę, która pozwoli zakupić respirator. Zostanie on przekazany do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia. Na sprzęt organizacja planuje uzbierać i przeznaczyć 95 tys. zł. Zbiórkę można wesprzeć za pomocą strony internetowej https://caritaspoznan.pl/respirator .

 

W tych trudnych chwilach szukajmy naszej siły w Chrystusie. Niech codzienna modlitwa będzie umocnieniem dla nas oraz dla naszych sióstr i braci.