PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW WSCHODNIEJ POLSKI I EUROPY

Termin wyjazdu: 30.04 – 07.05.2016

Dzień 1

Zbiórka uczestników o godzinie 5:00, następnie wyjazd do Białegostoku. Miasto to jest związane w szczególny sposób z postacią bł. Michała Sopoćko, który również tutaj zmarł. Ks. Michał Sopoćko całe swoje życie poświęcił Kościołowi i Bogu. Wyróżniał się niezwykłą gorliwością o chwałę Bożą, wyrażającą się w nadzwyczajnej aktywności, osadzonej w głębokim życiu duchowym. W Białymstoku odwiedzimy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w którym spoczywają szczątki błogosławionego. Tego dnia również mamy zaplanowaną wizytę w Sanktuarium „Cząstki Ciała Pańskiego” umieszczonego w Kościele Kolegiackim pw. św. Antoniego w Sokółce. Na nocleg udamy się w okolice Augustowa.

 Dzień 2

Dzień rozpoczniemy od rejsu łodzią (koszt ok 40zł/os) do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. Nazwa jeziora jak i sanktuarium leżącego nad nim pochodzi od studni, która według wierzeń i legendy zawiera cudowną wodę uzdrawiającą choroby oczu. Sanktuarium to jest związane z objawieniami Matki Bożej, które miały miejsce w XVIII w. Kościół obecnie jest głównym miejscem kultu maryjnego w diecezji ełckiej. Innym ważnym sanktuarium na terenie diecezji, które odwiedzimy, jest Sanktuarium Krzyża Świętego w Olecku. Czczony jest tutaj dębowy krzyż misyjni, który został ustawiony przy kościele w roku 1960. Stał się on przedmiotem kultu po roku 1981 kiedy dostrzeżono na nim spływające krople krwi. Spływały one z przodu i z prawej jego strony, pod ramieniem poprzecznym, czyli w miejscu gdzie mogło znajdować się serce Chrystusa. Ostatnim miejscem, które tego dnia odwiedzimy jest miejscowość Sejny, w której od ponad 400 lat znajduje się łaskami słynąca figurka Madonny. Jej powstanie zawdzięczamy nieznanemu artyście, prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku w okresie pobytu Krzyżaków na ziemiach polskich. Na nocleg udamy się do Wilna.

 Dzień  3 i 4

Dni w całości przeznaczone na zwiedzanie Wilna oraz Trok. Według legendy Miasto miało powstać w wyniku proroczego snu Giedymina. Jest jedyną stolicą europejską znajdującą się na pograniczu dwóch cywilizacji – łacińskiej i bizantyjskiej. W czasie naszego pobytu w Wilnie zobaczymy między innymi: najbardziej związaną z Polską nekropolię – Na Rossie, gdzie znajduje się grób Matki Józefa Piłsudskiego oraz jego serce. Będziemy także w Ostrej Bramie, skąd rozpoczniemy spacer po Starówce Wilna wpisanej w 1994 roku na Światową Listę UNESCO. Ostra Brama to jedyna zachowana z 9 istniejących niegdyś bram miejskich w murach obronnych Wilna, jej sława wiąże się z Sanktuarium Maryjnym, którego znaczenie wychodzi daleko poza granice Polski i Litwy. Spacer zakończymy przy Archikatedrze Wileńskiej, w której spoczywa między innymi św. Kazimierz, król Aleksander Jagiellończyk, serce Władysława IV Wazy oraz żony Zygmunta II Augusta: Elżbieta Habsburżanka i Barbara Radziwiłłówna. Zobaczymy także: Cerkiew Trójcy Świętej, Ratusz na wileńskim rynku, Uniwersytet Wileński (zewnątrz) oraz Zakątek Gotycki. Podjedziemy na Antokol aby zwiedzić kościół świętych Piotra i Pawła, który został ufundowany przez przedstawiciela rodu Paców – hetmana Michała Kazimierza oraz odwiedzimy tamtejszy cmentarz. Podziwiać również będziemy panoramę Starówki z Góry Trzech Krzyży – góra zwieńczona jest trzema wielkimi krzyżami na pamiątkę umęczenia siedmiu franciszkanów. Przewidziany jest również przejazd do Trok – siedziby Książąt Litewskich. W Trokach zobaczymy typową zabudowę karaimską oraz Zamek Książąt (wstęp około 7€/os.).

 Dzień 5

Po śniadaniu udamy się do szczególnego miejsca na Litwie, nawiedzimy Górę Krzyży. W tym właśnie miejscu w 1430 roku Żmudzini wznieśli kapliczkę upamiętniającą przyjęcie przez nich chrztu. Później, po upadku powstania listopadowego w 1831, na to miejsce zaczęto przynosić krzyże, aby upamiętnić tych, którzy polegli w walkach z wrogiem. Obecnie są setki tysięcy różnego rodzaju krzyży. Dalej tego dnia przejedziemy do Rygi. Stolica Łotewskiej Republiki znajduje się nad brzegiem Daugavy (Dźwiny), przy jej ujściu do Zatoki Ryskiej. Podstawową cechą panoramy Rygi są trzy wysokie iglice – wieże kościołów św. Piotra, św. Jakuba oraz Katedry Tumskiej. Poznawać to największe Bałtyckie Miasto będziemy w czasie spaceru po jego najstarszej części. Zobaczymy między innymi: Zamek Kawalerów Mieczowych, Basztę Prochową, Katedrę oraz budynki Gildii. Nocować w tym dniu będziemy w okolicach Rygi.

 Dzień 6

Dzień rozpoczniemy od przejazdu do Tallina – stolicy Estonii. Tallin dzieli się na Dolne i Górne Miasto. Nasz pobyt rozpoczniemy od Górnego Miasta – siedziby najwyższych władz. Znajduje się tam zamek, którego początki sięgają duńskiej obecności na tym terenie oraz Kościół Katedralny. Wspaniałymi uliczkami z odrestaurowanymi kamienicami, przy fortyfikacjach przejdziemy do Dolnego Miasta – kupieckiego, gdzie króluje gotycki ratusz ze smukłą ośmiokątną wieżą, na szczycie której znajduje się symbol Tallina – Vana Toomas, czyli „Stary Tomasz”. Noc spędzimy w okolicach Tallina.

 Dzień 7

Po noclegu w Tallinie wsiądziemy do autobusu i udamy się tym razem do Kowna. W mieście tym zobaczymy kolegium w którym jako nauczyciel pracował Adam Mickiewicz, Katedrę, Ratusz oraz pozostałości po Zamku. Nocleg w okolicy Kowna.

 Dzień 8

Dzień przeznaczony na podróż powrotną do kraju. W czasie przejazdu przewidziany jest pobyt w dwóch sanktuariach na terenie Polski – w Świętej Lipce oraz Gietrzwałdzie. Pierwsze z sanktuariów było znane już w XV wieku jako łaskami słynące. Szacuje się, że rocznie odwiedza to miejsce ponad 100 tys. pielgrzymów – z uwagi na znaczny ruch pielgrzymkowy często Świętą Lipkę nazywa się Częstochową Północy. W dalszej części dnia zaplanowany jest pobyt w Gietrzwałdzie, miejscu które zasłynęło dzięki Objawieniom Matki Bożej. Objawienia te miały miejsce dziewiętnaście lat po objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były dziewczynki: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, „w języku takim, jakim mówią w Polsce”. Powrót na miejsce zbiórki z dnia pierwszego przewidziany jest na późne godziny wieczorne.

 Cena : 990 PLN + 260 Euro           

 Cena obejmuje:

 • przejazdy autokarem wyposażonym w klimatyzację, tv, barek, wc,
 • zakwaterowanie w hotelach **/*** – pokoje 2,3 osobowe,
 • śniadania od 2-go do 8-go dnia i obiadokolacje od 1-go do 7-go dnia,
 • opieka pilota i przewodnika miejscowego,
 • ubezpieczenie KL i NNW.

Cena nie obejmuje:

 • dopłaty w wysokości 40 PLN/os. za zestaw do oprowadzania grup,
 • wstępów do zwiedzanych obiektów wymienionych w programie (ok. 40 zł i 7€ /os.),
 • dopłaty do pokoju 1-os. w wysokości 170 Euro/os. za cały wyjazd,
 • napojów do obiadokolacji,
 • wydatków osobistych.

UWAGA!

 • uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dowodu osobistego na czas trwania pielgrzymki
 • strój do zwiedzania miejsc świętych powinno cechować: zakryte ramiona, bardzo skromny dekolt oraz przykryte kolana (kobiety mogą być w spodniach) – poza miejscami świętymi strój dowolny,
 • uczestnicy pielgrzymki mogą dodatkowo ubezpieczyć się od chorób przewlekłych,
 • uczestnik może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. W takim przypadku należy to pisemnie zgłosić przedstawicielowi Biura. Koszt takiego ubezpieczenia to około 3% ceny wyjazdu.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PIELGRZYMKĄ PROSZONE SĄ O KONTAKT Z KS. RAFAŁEM