Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Szczęść Boże!

Przeżywamy dziś Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to jednocześnie Dzień Świętości Życia, w którym wiele osób podejmuje dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyli codziennej modlitwy w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. Ta modlitwa trwa przez 9 miesięcy, a więc do Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszamy do podjęcia tej szlachetnej inicjatywy!

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,

że od dnia ………………………………

biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
• jedna Tajemnica Różańca Świętego
• moje dobrowolne postanowienia
• oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”,
którą teraz po raz pierwszy odmówię…

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i tekst