Wiadomości duszpasterskie, III Niedziela Adwentu

Wiadomości duszpasterskie, III Niedziela Adwentu:

  • Dzisiaj rozpoczynamy Kwartalne Dni Modlitw o chrześcijańskie życie rodzin.
  • W czwartek 15 grudnia będziemy świętować kolejną rocznicę poświęcenia naszego kościoła.
  • RORATY dla dorosłych w dni powszednie codziennie o godz. 6.00.
  • RORATY dla dzieci od poniedziałku do piątku codziennie o godz.18.00.
  • Przy wyjściu z kościoła a w tygodniu w biurze parafialnym można nabywać wigilijne świece Caritas i opłatki. Tam też oddajemy „Tytki charytatywne”.
  • Paczki dla dzieci będziemy odbierać w przyszłą niedzielę w godz. od 9.00 do 13.00  w salce „A”. Za te wszystkie dary serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
  • Zebranie Akcji Katolickiej w czwartek po wieczornej Mszy św. w salce A.
  • Okazja do Spowiedzi św. codziennie pół godziny przed Mszą św. o godz.8.00 i od godziny  17.00 do 18.00.
  • Zapraszamy całe rodziny do udziału w konkursie na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej. Podpisane szopki przynosimy do kościoła do środy 21.12

KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ

Jednym z elementów wychowania religijnego młodego pokolenia jest katecheza szkolna. Uczestnictwo w lekcjach religii jest ważną pomocą w kształtowaniu sumienia, budowania relacji z Bogiem oraz zdobywania wiedzy na temat wyznawanych prawd wiary i wspólnoty Kościoła.
Obserwujemy, że w ostatnim czasie w niektórych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Poznania jakaś część uczniów rezygnuje z udziału w lekcjach religii.
Pragniemy przypomnieć uczniom jak i ich rodzicom wagę udziału w szkolnej katechezie, oraz zwrócić uwagę na konsekwencje rezygnacji z niej. Uczeń, który wypisuje się z lekcji religii nie może być dopuszczony do godności ojca lub matki chrzestnej, nie może także bez uzupełnienia zaległości przystąpić do sakramentu bierzmowania oraz sakramentu małżeństwa.
Pragniemy również przypomnieć, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie jest tym samym co katecheza szkolna, ponieważ nie prowadzi do pogłębienia życia religijnego oraz wprowadzania we wspólnotę Kościoła i życia sakramentalnego.
Analizując przyczyny rezygnacji niektórych uczniów z uczestnictwa w lekcjach religii zauważamy, że są one zróżnicowane i nie zawsze wynikają z innego światopoglądu. Tym bardziej zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby motywować młodego człowieka do podejmowania dojrzałych decyzji. Uczniów zaś prosimy, aby nie bali się twórczego udziału w lekcjach religii i pogłębiania wiary oraz wiedzy religijnej.
Wszystkich wiernych, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w wierze prosimy o dar modlitwy w intencji młodzieży i ich rodzin, a także w intencji katechetów, wychowawców i nauczycieli.

Biskup Damian Bryl
Wikariusz Generalny