Wiadomości duszpasterskie, Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Wiadomości duszpasterskie, Niedziela Zesłania Ducha Świętego:

  • Jutro drugi dzień świąteczny – Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 18.00. Biuro parafialne będzie nieczynne.
  • W czwartek, 28 maja, święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
  • W piątek, 29 maja, wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, Patronki Archidiecezji.
  • W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Tego dnia kończy się czasu Komunii św. wielkanocnej.
  • Nabożeństwo majowe codziennie po wieczornej Mszy św.
  • We wtorki od godz.16.30 w salce A będzie można uzyskać pomoc u dyplomowanego psychologa terapeuty, doradcy zawodowego. Zapraszamy.

Proboszcz

W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego”

  • Dlaczego młodych Europejczyków fascynuje radykalny islam?
  • Poszukiwanie dialogu w różnorodności – o działaniu Ducha Świętego w Kościele.
  • O tym, że warto żyć, a świat jest kolorowy mówią mamy tworzące rodziny zastępcze.

Arcybiskup Metropolita Poznański
Drodzy Bracia i Siostry!

W niedzielę, dnia 31. maja, powitamy w Poznaniu figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, będącą centralną częścią Pomnika Wdzięczności, o którym św. Jan Paweł II powiedział:

Tu, na tym miejscu, na placu Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa – widomy znak zwycięstwa Polaków odniesionego dzięki wierze i nadziei.  Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa, jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości. Odrodzona Polska skupiła się przy Sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, w jedności i zgodzie. Po wybuchu drugiej wojny światowej pomnik ten okazał się tak niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha, że został zburzony przez najeźdźcę na początku okupacji.

Jeśli Bóg pozwoli, bliski już jest czas, gdy dzięki wytrwałym staraniom Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, zostanie wreszcie przywrócony Miastu ten szczególny monument. Historycznym wydarzeniem na drodze do jego odbudowy będzie przybycie do Poznania figury Pana Jezusa, wiernej kopii tej, która została sprofanowana i zniszczona przez najeźdźców. W ten sposób spełni się prorocza zapowiedź błogosławionej Natalii Tułasiewicz zawarta w jej wierszu „Pielgrzym”: Chrystus wraca do swojego miasta.

Docelowo figura znajdzie się w odbudowanym na godnym miejscu Pomniku, ze względu jednak na to, co się z nią stało w 1939 roku, rzeczą właściwą jest, by w symboliczny sposób – przy dźwięku dzwonów wszystkich poznańskich kościołów – stanęła na krótki czas na miejscu, z którego została wywleczona.

Figura zostanie przewieziona od strony Katowic i będzie powitana przy kościele Pierwszych Polskich Męczenników o godz. 15:30, a następnie przejedzie przez Poznań ulicami: Chartowo, Arcybiskupa Baraniaka, Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego, Solną i aleją Niepodległości na plac Adama Mickiewicza.

Dzieląc się tą wiadomością serdecznie zapraszam wszystkich Drogich Diecezjan, a szczególnie Mieszkańców Poznania i najbliższej okolicy do udziału w tym historycznym wydarzeniu. Rodziców proszę, by przybyli na to modlitewne spotkanie razem ze swoimi dziećmi. Nabożeństwo na Placu Mickiewicza rozpocznie się o godz. 17:00, a po nim odbędzie się okolicznościowy koncert.

W oczekiwaniu na to podniosłe i historyczne wydarzenie Drogim Diecezjanom  serca   błogosławię

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański