Wydarzenia

Wspomnienie Bł. Kaspra Stanggassingera CSsR

W dniu 26 września, w Zgromadzeniu Redemptorystów, przypada wspomnienie bł. Kaspra Stanggassingera. Redemptoryści polscy przyzywają jego wstawiennictwa jako patrona duszpasterstwa młodzieży. Przedstawiamy wam jego życiorys.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Centrum Duszpasterstwa Młodzieży CSsR | Facebook.

„Święci posiadają szczególną intuicję – pisał ojciec Stanggassinger. Jak chodzi o mnie, który nie uważam się za świętego, to interesują mnie prawdy wieczne: Wcielenie, Odkupienie, Święta Eucharystia.”

Kasper Stanggassinger urodził się w roku 1871 w Berchtesgaden, w południowej Bawarii. Był drugim spośród 16 dzieci. Jego ojciec, cieszący się powszechnym szacunkiem, był wieśniakiem, właścicielem kamieniołomu.

Od młodości rozwijało się w nim pragnienie zostania kapłanem; jako dziecko bawił się w pełnienie kapłańskich funkcji, „wygłaszał” krótkie kazanka dla swego rodzeństwa, prowadząc je w procesji do kaplicy położonej w otaczających ich dom górach.

 

W wieku 10 lat został wysłany do Freisingu celem kontynuowania swojego kształcenia w tamtejszym gimnazjum. Miał jednak problemy z nauką. Ojciec powiedział mu, że jeżeli nie zda egzaminów, to będzie musiał zrezygnować z kolegium. Dzięki silnej woli, olbrzymiemu wysiłkowi i nadzwyczajnej wierności w modlitwie robił duże postępy. W następnych latach, podczas wakacji, gromadził wokół siebie grupkę chłopców, których zachęcał do chrześcijańskiego życia, do formowania wspólnoty i organizowania sobie wolnego czasu. Codziennie grupa ta uczestniczyła we Mszy św., chodzili na wycieczki i brali nawet udział w pielgrzymce. Godne podziwu jest poświęcenie Kaspra dla tych chłopców, które sięgało aż do narażania swojego życia dla ratowania jednego z nich, podczas wysokogórskiej wspinaczki.

W roku 1890 Kasper wstąpił do seminarium diecezjalnego we Freisingu i podjął studia filozoficzno-teologiczne. Dla lepszego rozeznania woli Bożej realizował bardzo rygorystyczny program modlitwy. Pociągnięty lekturą dzieł św. Alfonsa Liguoriego i przykładem życia redemptorystów, szybko uświadomił sobie, że Bóg powołuje go do życia zakonnego. Właśnie po odwiedzinach u redemptorystów podjął myśl, żeby w tym Zgromadzeniu realizować powołanie misyjne. Pomimo sprzeciwu ojca, w roku 1892 wstąpił do nowicjat u redemptorystów w Gars nad Innem. Złożył śluby zakonne w 1893 roku, zaś w 1895 roku w Regensburgu został wyświęcony na kapłana.

Kasper Stanggassinger wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela z zamiarem bycia misjonarzem. Bardzo pragnął udać się na misje do Brazylii, lecz przełożeni skierowali go do pracy wychowawczej, by formował przyszłych misjonarzy. Powierzono mu funkcję wicedyrektora juwenatu redemptorystów w Dürrnbergu koło Salzburga. Pracował z pełnym poświęceniem odznaczając się duchem oddania Bogu i ludziom. Bowiem jako zakonnik złożył ślub posłuszeństwa, który realizował konsekwentnie i w zadziwiający sposób. Kochał rodzinę, ojczyznę i Kościół, a jednocześnie pokazywał, jak można żyć na co dzień postawą prawdziwego zawierzenia Bogu.

Miał tygodniowo 28 lekcji, ale zawsze był do dyspozycji juwenistów. W niedziele pomagał w pracy duszpasterskiej w sąsiednich parafiach, przede wszystkim przez głoszenie kazań. Mimo tak wielu obowiązków, gotów był zawsze wysłuchać innych, którzy znaleźli się w potrzebie, zwłaszcza juwenistów, widzących w nim bardziej przyjaciela, aniżeli swego przełożonego. Chociaż regulamin wychowawczy był w tamtych czasach bardzo ostry, Kasper nigdy nie okazywał się zbyt surowy. Kiedy uświadomił sobie, że w stosunku do kogoś się pomylił, zawsze pokornie przyznał się do pomyłki.

Formacji młodzieży poświęcił całe 4 lata swego kapłaństwa ucząc podopiecznych swego życiowego programu: „Ja mogę, muszę i chcę zostać świętym”. Jaśniał niezwykłą wiernością w codziennych obowiązkach spełnianych w duchu wiary i miłości ku Bogu i ku ludziom.
Odznaczał się głęboką pobożnością do Jezusa Eucharystycznego i w czasie przepowiadania zachęcał wszystkich, nie tylko juwenistów, do uciekania się do Najświętszego Sakramentu w swoich potrzebach czy utrapieniach. Zachęcał do adoracji Jezusa Chrystusa, do dialogu z Nim jak z najlepszym przyjacielem. Jego nauczanie stanowiło nieustanne zaproszenie do traktowania na serio życia chrześcijańskiego, do wzrastania w wierze poprzez modlitwę i ciągłe nawracanie się. Jego sposób przepowiadania był bezpośredni i pociągający, pozbawiony modnych w owym czasie pogróżek, stosowanych w wygłaszanych kazaniach.

W roku 1899 redemptoryści otwarli nowe niższe seminarium w Gars nad Innem. Ojciec Stanggassinger został tam przeniesiony i mianowany jego dyrektorem. Miał wówczas 28 lat i zdążył jedynie przeprowadzić rekolekcje dla studentów oraz uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego.

26 września 1899 r. zakończyło się jego ziemskie pielgrzymowanie, z powodu zapalenia otrzewnej.

Proces beatyfikacyjny ojca Stanggassingera rozpoczęto w 1935 roku, przeniesieniem ciała do bocznej kaplicy w kościele w Gars. 24 kwietnia 1988 roku został ogłoszony błogosławionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II jako wzór dla ludzi młodych szukających „tego co w górze” i jako patron wychowawców młodzieży.

 

<źródło: www.redemptor.pl>

Dzień modlitw o beatyfikację o. Bernarda Łubieńskiego CSsR

10 dzień każdego miesiąca to dla redemptorystów dzień modlitw o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego ojca Bernarda Łubieńskiego CSsR. Prosimy również Was drodzy parafianie o modlitwę w tej sprawie.
MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO O. BERNARDA
ŁUBIEŃSKIEGO
Boże, który Sługę Twego, Bernarda, obdarzyłeś apostolskim zapałem i mocą ducha w niesieniu krzyża, spraw prosimy, aby ten, który dla prowadzenia ludzi do Królestwa Prawdy i Miłości oddał całe swoje życie, doznawał czci świętych wśród wiernych Twojego Kościoła i był naszym orędownikiem u Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Zachęcamy również do zapoznania się z postacią o. Bernarda:

Obfite u Niego Odkupienie

Dnia 1 sierpnia 2022 roku w Uroczystość świętego Alfonsa Liguoriego, założyciela Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) swoją posługę w parafii rozpoczęli jego duchowi synowie.
Uroczysta inauguracja miała miejsce podczas wieczornej Mszy świętej, której przewodniczył biskup Grzegorz Balcerek.
Nowym proboszczem został o. Piotr Świerczok CSsR. Jest on równocześnie przełożonym tutejszej wspólnoty redemptorystów.
W skład wspólnoty wchodzą również:
o. Paweł Burda CSsR – wikariusz, katecheta
o. Krzysztof Wąsiewicz CSsR – duszpasterz, kapelan WCZD
o. Przemysław Ilski CSsR – misjonarz, rekolekcjonista
Dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę wszystkim parafianom, księżom i przybyłym na uroczystość współbraciom.
Dziękujemy również ks. proboszczowi Wojciechowi oraz ks. Michałowi za życzliwe przyjęcie i okazaną pomoc. Naszym poprzednikom życzymy wielu łask Bożych i opieki Maryi.
Naszą posługę w parafii zawierzamy Bożej Opatrzności, opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy i wstawiennictwu św. Alfonsa.
wspólnota redemptorystów, Poznań

Informacje dla kandydatów do bierzmowania

Udzielenie sakramentu Bierzmowania w naszej parafii przewidziane jest na 13 maja 2021 roku. Jednak ze względu na trwającą pandemię te plany mogą ulec zmianie.
Terminy spotkań w najbliższym czasie:
– kandydaci ze szkół ponadpodstawowych
9.03.2021
6.04.2021
20.04.2021
– kandydaci z klas ósmych szkoły podstawowej
16.03.2021
13.04.2021
27.04.2021
Przewidziane są także próby przed bierzmowaniem, które odbędą się w maju.

Proszę, aby kandydaci przygotowali następujące rzeczy:
Akt Chrztu – jeśli kandydat był ochrzczony w innej parafii niż nasza
Opinia Katechety – ponieważ odbywa się teraz zdalne nauczanie i nie ma możliwości, aby katecheci napisali opinię o kandydacie w tradycyjny sposób (na formularzu) proszę, aby kandydaci do bierzmowania poprosili swoich katechetów o przesłanie opinii na adres e-mail: miszael81@gmail.com
Imię Patrona – proszę zastanowić się, nad tych, jaka Osoba Święta lub Błogosławiona będzie Waszym patronem. W późniejszym terminie poproszę o napisanie krótkiego życiorysu tej Osoby oraz uzasadnienie, dlaczego chcecie, aby ta Osoba była Waszym patronem
Świadek bierzmowania – najlepiej, jeśli będzie to któryś z rodziców lub rodziców chrzestnych

ks. Michał